Zprávy a články

Aktuální pomoc uprchlíkům

Náš sbor – podobně jako jiné neziskové organizace – oslovila Cizinecká policie z Jihlavy s dotazem, zda bychom jim mohli v případě potřeby nějak pomoci s uprchlíky. Jedná se o pomoc v takové situaci, kdy Cizinecká policie zadrží uprchlíky a dočasně – na dva až tři dny – je ubytuje na oddělení v Jihlavě, než je odešle do nějakého detenčního zařízení.

Náboženství pro dospělé

Srdečně vás zveme na „Náboženství pro dospělé – Biblické postavy“ . Je pro všechny, kdo se chtějí seznámit

se základními biblickými znalostmi, nebo si je znovu připomenout. Tématem budou tento rok vybrané postavy ze Starého zákona:  Abraham, Jákob, Mojžíš, Rút, Samson, Saul, Elijáš, Jeremjáš, Job. Koná se vždy poslední středu v měsíci od 20.00 v presbyterně evangelického kostela v Novém Městě na Moravě (tj.vchod zezadu).

Poprvé se sejdeme ve středu 30. září. Všichni jste vítáni.

Vyučování náboženství ve šk. roce 2015-2016

Milí rodiče,

děti můžete přihlásit na evangelické náboženství na základních školách v Novém Městě, Křídlech i v Bobrové. Děti si řeknou o přihlášku svému třídnímu učiteli a do pátku 11.9. mu ji vyplněnou a podepsanou rodiči přinesou. Přihlášky je možné si vzít i při bohoslužbách v Kostele ve věži.

V loňském školním roce se děti v Novém Městě scházely v presbyterně kostela v pátek - mladší od 14.00, starší od 15.00. V Křídlech se náboženství konalo v pátek od 12.45 ve škole. Rádi bychom tyto časy zachovali.

Člověk a víra

Fotografické sdružení hledá nadšené fotogravy, kteří by byli ochotni fotografovat na církevních akcích. Bližší informace na přiloženém dokumentu.

Setkání s Logosem aneb „Buďme pravdiví v lásce“

„Tak jsem si myslel, že jsem se poprvé osobně setkal se skutečnou lesbou. A ono ne,“ reagoval jeden z účastníků schůzky střední generace v Novém Městě, když se představovala farářka Martina Kadlecová, která spolupracuje s brněnskou pobočkou sdružení Logos – ekumenického společenství věřících gayů a leseb a jejich blízkých. Na pozvání přijeli jeho zástupci z Brna i z Prahy. A bylo to zastoupení opravdu rozmanité – bývalý evangelický farář, muž z vesnice u Brna a katolický kněz ruského původu. Z novoměstského sboru nebylo účastníků, přes několikeré ohlášení, mnoho.

Stránky

Přihlásit se k odběru Zprávy a články