Květen 2018

Zahradní slavnost 2018

FS ČCE Nové Město na Moravě pořádá v parku u evangelického kostela
ZAHRADNÍ SLAVNOST
17. června 2018
14:00 - 17:00
Divadlo, tanec, živá hudba, laskominy, čerstvé domácí limonády, káva, čaj, tvoření a hry
Jim a želví housličky
Taneční a ukulele workshop
Dárek skřítka Uku
kavárna "Pod kaštanem"
živá hudba

Jubilejní kázání 13.5.2018

  • Mt 5,13-16

Čtení:                   Matouš 5,1 – 12

Mt 5,13 - 16

Bratři a sestry,

                přiznám se vám, že jsem dlouho váhal, jaký text z bible vybrat pro toto jubilejní kázání, které by mělo přispět k ujasnění toho, proč tu jako Českobratrská církev evangelická vlastně jsme.

Noc kostelů 2018

Noc kostelů 2018 – 25.5.2018

17.30     – pohybová dílna: „Kostel naboso“ Pojďme si historií kostela společně projít, pojďme zjistit, jak si stojíme teď. Dílna je pro všechny věkové kategorie, jedinou podmínkou je ochota být během práce bos.

19.00     - koncert pěveckých sborů Vocatus ecumenicus a Naenia

20.00     - Chytrý kvíz: 100 let ČCE