Aktuální pomoc uprchlíkům

Náš sbor – podobně jako jiné neziskové organizace – oslovila Cizinecká policie z Jihlavy s dotazem, zda bychom jim mohli v případě potřeby nějak pomoci s uprchlíky. Jedná se o pomoc v takové situaci, kdy Cizinecká policie zadrží uprchlíky a dočasně – na dva až tři dny – je ubytuje na oddělení v Jihlavě, než je odešle do nějakého detenčního zařízení. Jde jednak o poskytnutí materiální pomoci – osobních hygienických prostředků (jako jsou sprchový gel, mýdlo, zubní pasta, kartáčky, dětské plénky nebo vložky), drobných hraček (které by si děti mohly s sebou odnést) a zimního oblečení; jednak o asistenci dobrovolníků, kteří by mohli například půl dne s uprchlíky strávit a věnovat se jim.

Po dohodě s jihlavským farářem Janem Keřkovským se jeví jako nejoperativnější jednak shromáždit základní balík, ve kterém by bylo nějaké zimní oblečení a hračky, který by byl na faře v Jihlavě, a jednak shromáždit určitý finanční obnos – jakýsi fond, který by byl určen na nákup hygienických potřeb podle konkrétní situace. Obojí by spravovala jedna kontaktní osoba z jihlavského sboru, na kterou by se mohla cizinecká policie v místě obrátit.

Proto vyhlašujeme dvě sbírky – 1/ do označených pokladniček (v NM ve věži a v BY na stolku) budeme v říjnu vybírat na pomoc uprchlíkům. Z této sbírky vznikne fond na nákup hygienických potřeb, případně na cestné pro dobrovolníky do Jihlavy. 2/ Do neděle 18.10. vyhlašujeme sbírku zimního oblečení a drobných hraček, z které bychom udělali onen základní balík, který by byl k dispozici na faře v Jihlavě. Prosíme vás ale, aby šlo opravdu o zachované oblečení i hračky. Není třeba veliké množství. Nechceme suplovat obvyklé sbírky šatstva, chceme vytvořit onen základní kvalitní balík, který může běžencům na cestě opravdu prakticky pomoct. Na nástěnce v kostele je proto seznam kusů oblečení, o které by asi mělo jít. Oblečení a hračky můžete přinést v Novém Městě do farní kanceláře (nejlépe v úterý nebo ve čtvrtek) a v Bystřici do sborového domu buď po bohoslužbách, nebo po domluvě s Markétou Slámovou (724 974 129).

A poslední výzva se týká dobrovolníků. Chceme dát dohromady seznam dobrovolníků, kteří by v případě potřeby byli ochotni třeba na půl dne zajet do Jihlavy a věnovat se tam na oddělení Cizinecké policie uprchlíkům, tak aby je koordinátor z našeho sboru mohl v dané chvíli obvolat a zjistit, kdo aktuálně může a dohodnout se na cestě. Kdo byste měl chuť se do této konkrétní pomoci zapojit a setkat se tak s uprchlíky nejen ve zprávách, ale osobně, zapište se, prosím, i s kontaktem na vás do seznamu pod nástěnkami, nebo můžete napsat na sborovou mailovou adresu. Po shromáždění kontaktů bychom se sešli a popovídali si víc o podobě pomoci a otázkách, které nás v souvislosti s ní napadají.