Střední generace (Nové Město)

Zveme Vás na setkání střední generace 15.10. v 19.30 hodin do presbyterny. Přednášet bude Dr. Pavel Černý především o Martinu Lutherovi. 500. výročí vystoupení Martina Luthera připomínané před dvěma lety ukázalo, že tento reformátor není pouze iniciátorem vzpoury proti odpustkové praxi a teologem ospravedlnění sola fide – pouhou vírou. Martin Luther byl nově představen jako člověk hluboké zbožnosti. Jeho víra, vztah k Písmu svatému, modlitební praxe a pastýřská služba, jsou dnes osvěžující inspirací. Luther k nám lidem 21. století přichází nejen jako bojovník za čistotu učení, ale zároveň jako duchovní přítel, který přináší podněty pro osobní zbožnost, která se mnoha současným křesťanům vytratila.  

Datum: 

15.10.2019 - 19:3021:30

Typ akce/události: 

  • Příležitostné setkání