Vítejte v rubrice Kruh!

Kruh sester se schází několikrát do roka. Má na starosti mnohé praktické drobnosti, které v provozu sboru někdo musí vykonat. Sestry se střídají v přípravě vaření kávy po bohoslužbách. Organizují adventní jarmark, z jehož výtěžku jsou získány prostředky na adopci indické dívky Ashwiji.