Kázání

Kázání 27.12.2015 - Lubomír Kabíček

  • 2 K 8,9

Text kázání :2 K 8,9

Znáte přece milost našeho Pána Ježíše Krista. Byl bohatý,ale pro vás stal se chudým, abyste vy jeho chudobou zbohatli.

Mili b.a s.,

    

    jedním slovem se dá vystihnout  to co stalo o vánocích. Byla vyhlášena Boží milost nad námi lidmi, vlastně jakási generální amnestie. Stal se  zázrak,  něco, co nikdo nečekal. Jako kdyby vězeň, který měl jít na smrt ,nyní  najednou uslyšel, že   je volný.  V poslední chvíli se změnila  jeho beznadějná situace.

Boží hod 2015

  • Fil 2,6-7

Uložit kázání jako mp3.

Jako zdroj radosti, naděje a pravdy přijměme v tento vánoční čas 6. a 7. verš z 2.kapitoly Listu Filipským. Během kázání pak připomenu ještě vánoční příběh podle Lukášova evangelia.

Bratři a sestry,

kázání 11.10.2015

  • Mt 5,43-48

Čtení:                   Lukáš 10,25 - 37

Matouš 5,43 - 48

Sestry a bratři,

                řeknu na začátek jednu provokativní větu a prosím, abyste se na ní nezasekli a pokusili se porozumět tomu, proč ji říkám. Jsem za současnou uprchlickou krizi vděčný.

Stránky

Přihlásit se k odběru Kázání