Příspěvky chronologicky

2020 (46) | 2019 (78) | 2018 (88) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (160) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Komorní předadventní večer: Zdeněk Novotný Bričkovský a David Rotter

Zveme Vás v rámci schůzek Střední generace na Komorní předadventní večer v presbyterně, v němž vystoupí režisér a učitel Zdeněk Novotný Bričkovský a hudební skladatel David Rotter.

Loni společně připravili pro zpěváka Ondřeje Rumla vánoční CD „Zapomenutý příběh“. Budeme společně odkrývat téma ticha, zpomaleného času, pokoje, v němž je dodnes možné najít /a prožít/ podstatu a smysl Adventu i Vánoc.
Budeme hrát, zpívat, povídat, uvidíme ukázky ze Zdeňkových dokumentárních filmů s Davidovou hudbou. Budeme vnímat blížící se Příchod.

Střední generace (Nové Město)

Zveme Vás na setkání střední generace 15.10. v 19.30 hodin do presbyterny. Přednášet bude Dr. Pavel Černý především o Martinu Lutherovi. 500. výročí vystoupení Martina Luthera připomínané před dvěma lety ukázalo, že tento reformátor není pouze iniciátorem vzpoury proti odpustkové praxi a teologem ospravedlnění sola fide – pouhou vírou.

Instalační kázání O.Ruml - 8.9.2019

  • J 9
  • 1-7

Kázání na text J 9.1-7.24n Cestou uviděl člověka, který byl od narození slepý.  2 Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" 3 Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží. 4 Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den.

Stránky