Příspěvky chronologicky

2019 (47) | 2018 (93) | 2017 (108) | 2016 (115) | 2015 (125) | 2014 (114) | 2013 (162) | 2012 (70) | 2011 (95) | 2010 (96) | 2009 (100) | 2008 (58) | 2007 (81) | 2006 (65) | 2005 (41) | 2004 (33) | 2003 (50) | 2002 (48)

Velikonoce 2018

Při bohoslužbách na Velký pátek zpíval ženský pěvecký sbor Naenia.

V pondělí dopoledne po rodinných bohoslužnách byl připraven program pro děti.

Štítky: 

Výroční sborové shromáždění

   7.50 - Bystřice nad Pernštejnem

   9.00 - Nové Město na Moravě

 10.45 - Blažkov

program:        

1) ověření presenční listiny

2) volby činovníků VSS

3) schválení programu VSS

4) volba O. Rumla

5) rozprava ke zprávám

6) výsledky hospodaření a rozpočet + návrh na převedení 200.000 Kč do Rezervního fondu

Stránky